Privacy policy

Privacy Algemeen
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Gifts to Connect. De door u verstrekte gegevens zullen alleen gebruikt worden met betrekking tot het functioneren van de webwinkel. Gifts to Connect verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.

Uw e-mailadres
Gifts to Connect gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft en voor andere marketing- en servicedoeleinden, voor zover u daarvoor toestemming heeft verleend. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden. 

Informatie
Alle informatie die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt wordt bewaard en gebruikt ten behoeve van het functioneren van de webwinkel.
Uw opgegeven informatie wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden. 

Wijziging gegevens
Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om opgegeven informatie te corrigeren en/of te wijzigen.

Toepasselijkheid
Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van Gifts to Connect zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.